3810 9914

Motorkontor og nummerplader

Fastsættelse af afgift

Du har mulighed for at få nummerplader på din bil, samme dag som du har afhentet den fra udlandet. Processen er følgende:
1. Afhentning af dit køretøj
2. Du får bilen registreringssynet samt toldsynet hos City Bilsyn
3. QuickImport fastsætter afgiften
4. Betal evt. afgiften via QuickImport. Derefter åbnes der for udlevering af nummerplader (DMR)
5. Du får nummerpladerne udleveret

Fuldmagter

Hvis anmelder ikke er ejer/bruger, skal fuldmagt forevises, og fuldmagtshaver skal kunne legitimere sig. 

Du skal medbringe den originale registreringsattest ved ejerskifte

(er registringsattesten er todelt, skal begge dele medbringes).

Fuldmagt til registrering kan downloades her:

Bortkomne nummerplader

Hvis du mister en nummerplade kan du bestille den hos os. Mød op med din registreringsattest og vi bestiller en ny nummerplade (erstatningsplade) og du får den leveret med posten.

 

Hvis du har fået stjålet begge dine nummerplader, skal du med dit NemID gå ind og melde dem bortkommet. Derefter kan vi udlevere nye nummerplader til dig – medbring den seneste registreringsattest.

Kontakt os
GDPR
City Bilsyn l Tranevej 21 l 2400 København NV l tlf. 3810 9914